Školenie pre strážnikov

Organizovali sme pre zamestnancov množstvo školení. Boli to školenia rôzneho druhu a pre rôzne pracovné miesta.

tabule

Školenie:

  • bezpečnosti pri práci
  • požiarnej ochrany
  • k ochrane osobných údajov
  • pre elektrikárov
  • pre kuričov

Na všetko sme veru dávali dobrý pozor, aby papiere v prípade kontroly boli také, ako majú byť.
Na všetko, na všetky prípady ale prepisy nemôžu myslieť a ani nemyslia- vyplývajú jednoducho z povahy konkrétnej práce na konkrétnom pracovisku.
Náš areál je rozľahlý a sídli v ňom niekoľko firiem vo viacerých budovách. Naša firma okrem iného prevádza technické zabezpečenie činnosti firiem a stará sa aj o dodávky energií a o strážnu službu.

Doba je taká, že všade sa šetrí. A tak údržbári chodia iba na jednu zmenu, rovnako elektrikári a iba strážna služba je v objekte stále.
Pri výbere pracovníkov sme starostlivo dbali na čistý register trestov. Robili sme im aj rôzne školenia o zodpovednosti za zverený majetok, o bezpečnosti pri práci o požiarnej ochrane, o držbe zbrane a podobne.

Aj napriek tomu sa nám stalo, že pracovník strážnej služby si z kancelárie šéfa jednej firmy zobral kľúče od firemného auta. Veľakrát asi- bez toho, aby to niekto zistil. Raz ale havaroval.

Tak to všetko prasklo ! Tu žiadne školenie veru nevymyslíš – to je v človeku.
Inokedy zasa pri obchôdzke strážna služba zistila únik vody v objekte. Po telefonáte bol nútený údržbár dobehnúť a urobiť odstávku tejto vetvy vody. Ponaučenie ? Zaradili sme do úvodného školenia aj povinnú obchôdzku miest spolu s elektrikárom a údržbárom, ktorí všetkým pracovníkom strážnej služby ukážu možnosti odpájania v prípade poruchových stavov.

školení

Tak veru neexistuje do bodky vypracovaný manuál pre školenie. Je vecou vedúcich pracovníkov, aby si ho na konkrétne podmienky prispôsobili tak, ako to im najviac v daných podmienkach vyhovuje.