Muži v minulosti a dnes

Keď sa zamýšľam nad tým ako sa zmenili muži za posledné desaťročia, prichádzam na mnoho vecí. Najväčšiu zmenu vidím v ich postavení v spoločnosti. Niekedy boli muži symbolom rešpektu a mali určitú autoritu. V rodine boli považovaný za hlavu rodiny a len máloktorá žena si dovolila odporovať mužovým príkazom.

pár

Muži boli veľmi silný a tvrdo pracovali. Ak sa pozrieme na dnešnú mužskú prácu môžeme uvidieť veľkú zmenu. Prevláda práca v kanceláriách a typické mužské práce ako stavebníctvo, baníctvo, či iné remeslá takmer úplne vymizli. Práca ako taká stratila svoju silu a muži už nemusia toľko fyzicky pracovať. Práve tento fakt sa prejavuje aj v ich správaní.

Práve to môže za to, že sa zmenil vzhľad, štýl obliekania a správanie dnešného muža. Povedať, či je to dobré alebo zlé z určitosťou nevieme. Môžeme len podotknúť, že ženské a mužské pohlavie majú k sebe oveľa bližšie. Zjednotili sa pracovné pozície, ktoré sú vhodné pre obe pohlavia. Nastolila sa istá rovnoprávnosť, ktorá je v dnešnej dobe veľmi citeľná.

Ak sa pozrieme na módu zistíme, že rozdiel medzi ženským a mužským oblečením je veľmi malý. Dokonca muži v dnešnej dobe oveľa viac dbajú na svoje oblečenie a celkový výzor. V tomto vidím menší problém, pretože sa mužská podstata úplne stráca. Všetko toto však vzniklo tlakom našej spoločnosti a my sa tomu len ťažko ubránime.

Poďme sa ešte pozrieť na mužov v partnerských vzťahoch. Tu môžeme vidieť, že sme si zase rovnocenný. V minulosti mali ženy oveľa väčší rešpekt ako dnes. Nehovorím však, že to bolo lepšie. istá rovnoprávnosť by určite mala existovať, no je veľmi potrebné nájsť hranicu. Muži by si mali uvedomovať, že práve oni sú tí silný a mali by zastávať túto pozíciu v spoločnosti.

sportovec

Existuje mnoho ďalších príkladov toho akou výraznou zmenou prešli muži. Napísala som iba zopár základných na ktorých je najlepšie ukázať výrazný rozdiel. Na záver len ostáva podotknúť, že by sme sa mali naučiť nepodliehať tlaku spoločnosti. Mali by sme byť takou osobou akou sa cítime byť.

Muži v minulosti a dnes
4 (80%)3