Písanie článkov kedysi dávnejšie

Články v novinách, dennej tlači či magazínoch tu boli už dávnejšie. Písanie článkov v minulosti však malo svoje čaro. Dnes sú to len prázdne články. Písanie dnes je veľmi ovplyvnené finančným ohodnotením ale aj celkovým stavom našej spoločnosti.

psací stroj

Písanie na stroji

Ak sa vrátime trochu ďalej do minulosti dostaneme sa k písaniu článkov na písacom stroji. Na mnohých stredných školách sa strojopis aj vyučoval. Písanie na stroji však bolo oveľa náročnejšie ako písanie na počítači. Nešlo chybu jednoducho vymazať. Práve preto bolo písanie oveľa precíznejšie. Vyžadovalo si to viac času ale články mali väčšiu kvalitu.
Ak išlo o písanie článkov do novín bolo to jednoduchšie. Ak však chcel autor napísať knihu bolo to omnoho zložitejšie. Len si predstavte koľko času a námahy museli vynaložiť aby napísali a vydali nejakú knihu.
Nešlo len o samotnú namáhavú prácu písania článkov ale aj o získavanie informácií. Dnes už máme mnoho možností ako získané informácie nahrávať a zaznamenávať. Niekedy si však informácie bolo potrebné zapísať na papier a tak isto aj prvotné návrhy článkov. Potom museli všetky poznatky prepísať na písacom stroji.

Ľudia si v minulosti viac vážili noviny a knihy. Dnes už si väčšinu vecí prečítame na internete a sila písaného textu sa vytratila. Písali ste niekedy na stroji? Máte ho ešte doma? Skúste si to ak ste to doteraz nevyskúšali. Možno potom aspoň z časti pochopíte aké to bolo v minulosti.

noviny

Kedysi dávnejšie boli články aj oveľa osobnejšie. Nešlo len o bezcieľne a zbytočné sledovanie života hviezd a písanie zväčša nepravdivých informácií. Boli to informácie o svete, politike, športe a mnoho iných. Ľudia sa každý deň tešili ako si prečítali čo je nové vo svete a v našej krajine. Vráti sa nám niekedy táto sila článkov v minulosti? Na túto otázku nevieme nájsť odpoveď. Musíme len dúfať, že nás technika a sila tejto doby úplne nepohltí.