Čo je to elektronické bankovníctvo?


Rozvoj nových elektronických technológií sa začal využívať už aj v oblasti bankovníctva. Banky začali ponúkať rôzne nové produkty klientom, ktoré už boli elektronické. Bol to veľmi efektívny spôsob komunikácie, pretože vďaka elektronickým službám vedel klient komunikovať s bankou aj bez toho, aby ju musel reálne navštíviť. Výhodou elektronického bankovníctva je aj to, že máme svoje financie 24 hodín stále pri sebe a umožňuje nám rýchli prístup k naším financiám. Vďaka elektronickému bankovníctvu máme svoje financie neustále pod kontrolou a ochranou.

ekonomika

Poznáme niekoľko druhov elektronického bankovníctva:
1.       Najznámejším je internet banking
Klient sa dokáže s bankou spojiť pomocou akéhokoľvek počítača, notebooku alebo smartfonu, samozrejme musí mať prístup na internet. Táto služba je bezplatná a väčšinou sa ponúka ako služba k danému účtu v danej banke. Svoje financie máte neustále pod kontrolou, viete si zadávať trvalé príkazy, platby inkaso atď… Všetky úkony na účte sa vykonávajú s autorizačným kľúčom, aby to bolo čo najbezpečnejšie a aby sa niekto ďalší do vášho účtu nedostal. Na zabezpečenie (okrem hesla a prihlasovacieho mena) sa používa GRID karta, SMS notifikácia alebo elektronický osobný kľúč EOK.
 
2.       SMS banking
Prostredníctvom tejto služby môže klient prijímať informácie o stave jeho účtu alebo sledovať zmeny. Prostredníctvom tejto služby sa však platiť nedá. Daná banka pošle svojmu klientovi na smartfon krátku SMS správu.
 
3.       Home banking
Táto služba sa využíva najmä pri firmách, kedy sú klienti priamo spojený s bankou. Osobný počítač je priamo napojený na informačný systém banky. Umožňuje možnosť priameho prepojenia s účtovným systémom klienta. V počítači musí byť nainštalovaný špeciálny softvér, bez neho to nepôjde. Bezpečnosť sa zabezpečuje šifrovaním správ, heslom a elektronickým podpisom.

kreditní karty

 
4.       Telebanking, telefón banking alebo phonebanking
Na spojenie banky s klientom sa využíva klasická telefónna linka. Klient môže komunikovať s operátorom banky alebo je spojený s informačným systémom banky. Operátor klientovi vraví jednotlivé kroky a na vybratie služby používa čísla na smartfone.