Podnikanie v S.R.O

Podnikať v spoločnosti z ručením obmedzeným je pre mnohých ľudí cesta, ako sa finančne osamostatniť a dosahovať tak vyššie príjmy. Veľkou výhodou je flexibilný čas a je už len na vás koľko a, ako sa rozhodnete firme venovať. Založenie s.r.o. je proces, kde sa musí každá nová spoločnosť zapísať do obchodného registra. Ale, ako sa taká spoločnosť s ručením obmedzením zakladá a, čo všetko treba spĺňať? Na to sa teraz poďme spoločne pozrieť. Spoločnosť môže založiť minimálne 1 osoba tak ako to nariaďuje obchodný zákonník. Spoločnosť môžete založiť aj z ďalšími spoločníkmi, ktorých môže byť najviac 50.

S.R.O

Ako fyzická osoba mate právo, a teda môžete byť spoločníkom maximálne v 3 odlišných spoločnostiach. Ak chcete založiť spoločnosť nesmiete mať dlhy v sociálnej poisťovní a taktiež nesmiete mať žiadne daňové dlhy. Musíte si určiť oblasť v ktorom bude vaša spoločnosť podnikať napríklad to môže byť cestovný ruch. Ďalším dôležitým krokom je uviesť sídlo teda adresu vašej spoločnosti. Vyberte si meno spoločností ktoré, vás bude reprezentovať na trhu takže je dobre si zvoliť také meno aby bolo nielen dobré zapamätateľné ale, aj vhodné pre vašu spoločnosť. V neposlednom rade určte vklady všetkých spoločníkov a konateľov, vypracujte dokumenty ako spoločenská zmluva, súhlas majiteľa nehnuteľnosti alebo výpis listu vlastníctva ale aj nadobudnutie živnostenského oprávnenia. Oprávnenie si založíte respektíve podáte žiadosť na okresnom úrade. Podmienky na splnenie živnosti sú predloženie spoločenskej zmluvy, v prípade viazanej a remeselnej živností je potrebne zvoliť osobu, ktorá ma príslušnú odbornú spôsobilosť na dané úkony.

Založenie S.R.O.

Základné imanie je stanovené na 5000€ to znamená, že minimálny vklad spoločností nesmie byť nižší ako 5000 €. Ako spoločník musíte vložiť najmenej 750€. Výška obchodného imania ako aj vklad všetkých spoločníkov sa zapisuje do obchodného registra. Okrem peňažných vkladov, ktoré sa najčastejšie používajú na tento vklad sa môžete stretnúť aj s nepeňažnými vkladmi. Takéto vklady môžu zahŕňať rôzne materiálne veci, ako napríklad automobil, rôzne stroje a prístroje, ktoré súvisia s prácou spoločnosti. Ďalej to môžu byť nehnuteľnosti ako dom, pozemky, stavba, kancelárske priestory. Ale môžu to byť aj umelecké diela alebo zberateľke predmety,ktoré sa dajú peňažné zhodnotiť v budúcností. Predmety takéhoto druhu musia byť vopred ocenené a tiež určená ich správna finančná hodnota.