Jasle alebo opatrovateľka?


Nie každá rodina si môže z finančného hľadiska dovoliť , aby matka alebo otec zostali s dieťatkom doma. Vtedy príde na rad dilema . Čo teraz :

postýlka


 • Jasle

 • Opatrovateľka


 Niekedy rozhodnutie urobí za nás život sám. Nevybavíme jasle a sme nútení hľadať opatrovateľku.-  https://www.banske.sk/jasle-alebo-opatrovatelka/

 

Aké sú výhody starostlivosti v prvom aj druhom prípade:

 

Jasle –


 • predstavujú často lacnejšiu alternatívu

 • Dieťa je od malička v kolektíve rovesníkov a teda získava prvé spoločenské zručnosti a schopnosti. Má aj viac podnetov , ktoré majú vplyv na vývoj dieťatka. Dieťa navštevujúce jasle a neskôr škôlku sa podstatne ľahšie adaptuje v školskom prostredí.

 •  Je tu tím vyškolených pracovníčok, ktoré už majú roky skúsenosti so starostlivosťou o deti v tomto veku

 • Strava v jasliach sa pripravuje podľa špeciálnych jedálnych lístkov. Jedlá sú vyvážené a bez škodlivých látok

 • Nevýhodou jaslí je ale pomerne veľký počet detí na 1 vychovávateľku. Veľký počet detí znamená aj viac bacilov a vírusov, ktoré sa v tomto prostredí môžu prejaviť, Nie každý rodič je totiž natoľko zodpovedný, že nedá nachladené a usoplené dieťatko do kolektívu. S tým potom súvisí časté vynechávanie pracovných zmien, alebo hľadania riešenia v prípade choroby.

jesle

Opatrovateľka-


 •  Predstavuje často finančne nákladnejšie riešenie

 • Venuje sa iba vášmu dieťatku a to aj počas nachladenia a choroby a vy nevynechávate prácu

 • Musí to byť osoba, ktorej dôverujete- zverujete jej predsa to najcennejšie. Musíte si teda o nej všetko zistiť. Či fajčí – aby vaše dieťatko nebolo v nevhodnom prostredí, či sama vychovala  deti. Aké má vzdelanie – podľa toho bude aj jej vplyv na všestranný rozvoj dieťatka

 • Musíte si určiť kto a akú stravu pre dieťatko pripraví.

 • Musíte jej určiť, koľko času chcete, aby dieťatko trávilo vonku a koľko a kedy má spať. Nesmie sa narušiť Vami určený a zaužívaný rytmus dňa


 Rozhodnutie je skrátka iba na Vás.

Jasle alebo opatrovateľka?
4.5 (90%)2