Jasle alebo opatrovateľka?

Nie každá rodina si môže z finančného hľadiska dovoliť, aby matka alebo otec zostali s dieťatkom doma. Vtedy príde na rad dilema. Čo teraz :

postýlka

 • Jasle
 • Opatrovateľka

Niekedy rozhodnutie urobí za nás život sám. Nevybavíme jasle a sme nútení hľadať opatrovateľku.-

Aké sú výhody starostlivosti v prvom aj druhom prípade:

Jasle –

 • predstavujú často lacnejšiu alternatívu
 • Dieťa je od malička v kolektíve rovesníkov a teda získava prvé spoločenské zručnosti a schopnosti. Má aj viac podnetov, ktoré majú vplyv na vývoj dieťatka. Dieťa navštevujúce jasle a neskôr škôlku sa podstatne ľahšie adaptuje v školskom prostredí.
 • Je tu tím vyškolených pracovníčok, ktoré už majú roky skúsenosti so starostlivosťou o deti v tomto veku
 • Strava v jasliach sa pripravuje podľa špeciálnych jedálnych lístkov. Jedlá sú vyvážené a bez škodlivých látok
 • Nevýhodou jaslí je ale pomerne veľký počet detí na 1 vychovávateľku. Veľký počet detí znamená aj viac bacilov a vírusov, ktoré sa v tomto prostredí môžu prejaviť, Nie každý rodič je totiž natoľko zodpovedný, že nedá nachladené a usoplené dieťatko do kolektívu. S tým potom súvisí časté vynechávanie pracovných zmien, alebo hľadania riešenia v prípade choroby.

jesle
Opatrovateľka-

 • Predstavuje často finančne nákladnejšie riešenie
 • Venuje sa iba vášmu dieťatku a to aj počas nachladenia a choroby a vy nevynechávate prácu
 • Musí to byť osoba, ktorej dôverujete- zverujete jej predsa to najcennejšie. Musíte si teda o nej všetko zistiť. Či fajčí – aby vaše dieťatko nebolo v nevhodnom prostredí, či sama vychovala deti. Aké má vzdelanie – podľa toho bude aj jej vplyv na všestranný rozvoj dieťatka
 • Musíte si určiť kto a akú stravu pre dieťatko pripraví.
 • Musíte jej určiť, koľko času chcete, aby dieťatko trávilo vonku a koľko a kedy má spať. Nesmie sa narušiť Vami určený a zaužívaný rytmus dňa

Rozhodnutie je skrátka iba na Vás.