7 výhod, ktoré ponúka štúdium v zahraničí

 1. Uvidíte svet
  Najhlavnejším dôvodom, prečo by ste mali zvážiť štúdium v zahraničí, je možnosť vidieť svet. Študujúc v zahraničí spoznáte úplne novú krajinu, získate nový pohľad na život, stretnete sa s novými zvykmi a aktivitami. Výhody štúdia v zahraničí zahŕňajú príležitosť vidieť novú krajinu, prírodné divy, múzeá… Okrem toho môžete navštíviť aj susedné krajiny!

přednáška

 1. Vzdelanie
  Ďalším benefitom je možnosť zažiť rôzne štýly vzdelávania. Zistíte, že úplné ponorenie sa do vzdelávacieho systému vašej hostiteľskej krajiny je skvelý spôsob, ako naozaj porozumieť ľuďom, ich tradíciám a kultúre. Veľmi dôležitým faktorom je výber správnej školy.
 2. Nová kultúra
  Mnoho študentov, ktorí sa rozhodnú študovať v zahraničí, opúšťajú svoj domov po prvýkrát. Keď prídu do svojej novej hostiteľskej krajiny, sú fascinovaní odlišnými kultúrnymi zvyklosťami. Prečo teda nevyužiť príležitosť byť svedkom úplne nového spôsobu života?

studium

 1. Vylepšite svoje jazykové zručnosti
  Štúdium v zahraničí vám dáva príležitosť úplne sa pohrúžiť do nového jazyka a nie je lepší spôsob, ako sa naučiť cudzí jazyk.
 2. Kariérne príležitosti
  Keď ukončíte štúdium v zahraničí a vrátite sa domov, vrátite sa s novým pohľadom na kultúru, jazykové zručnosti, skvelé vzdelanie a ochotu učiť sa. Netreba dodávať, že všetky z nich sú veľmi atraktívne pre budúcich zamestnávateľov. Mnohí študenti zistili, že milujú svoju hostiteľskú krajinu natoľko, že sa rozhodli nájsť si prácu práve tam.
 3. Nové záujmy
  Ak máte stále pochybnosti, či študovať v zahraničí, mali by ste vedieť, že štúdium v inej krajine ponúka veľa nových aktivít a záujmov, ktoré by ste nikdy predtým neobjavili. Môžete zistiť, že máte dosiaľ neobjavený talent na turistiku, vodné športy, lyžovanie na snehu, golf alebo iné nové športy, ktoré ste nikdy neskúsili.

Celoživotný priatelia
Jedným z najväčších prínosov štúdia v zahraničí je možnosť stretnúť sa s novými celoživotnými priateľmi z rôznych prostredí.

2.7
04